ප්‍රධාන පක්ෂවල අපේක්ෂකයන්ගේ මනාප පිළිබඳව සමීක්ෂණය

2020 අගෝස්තු 5 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

Step 1

ඔබගේ වයස ?


18-25

25-35

35-45

45-55

55-65


Step 2

ඔබගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ?


ස්ත්‍රී

පුරුෂ


Step 3

ඔබ මෙවර පර්ලිමෙන්තුවේ මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වී සිටින පක්‍ෂ අතුරින් ජන්දය දීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමන පක්ෂයටද ?


පොදුජන පෙරමුණ

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

සමගි ජන බල වේගය

ජාතික ජන බල වේගය

වෙනත් පක්ෂයකට

කිසිවෙකුටවත් දෙන්නේ නැත


Step 4

ඔබ එම පක්ෂයට ජන්දය දෙන්නේ ඇයි ?


එම පක්‍ෂයට පරම්පරාවෙන්ම ජන්දය දෙන නිසා

රට ගොඩ නැංවීමට හැකියාවක් තිබෙන නිසා

බුද්ධිමත් දක්ෂ කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙන නිසා

අනිත් පක්ෂවල හොරු , වංචා කාරයෝ සිටින නිසා

ජනාධිපතිතුමා නියෝජනය කරන පක්‍ෂය නිසා

වෙනත්


Step 5

ඔබ සිතන ආකාරයට කොළඔ දිස්ත්‍රික්කයේ අංක 01 ට වැඩිම මනාප ලබා ගන්නේ කවුරුන්ද?


රනිල් වික්‍රමසිංහ

විමල් විරවංශ

සජිත් ප්‍රේමදාස

සරත් වීරසේකර

බන්දුල ගුණවර්ධන

රවී කරුණායක

විජේදාස රාජපක්‍ෂ

දිනේෂ් ගුණවර්ධන

උදය ගම්මම්පිල

සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත

දයා ගමගේ

වෙනත්


Step 6

ඔහුට වැඩිම මනාප ලැබෙන්නේ ඇයි ද ?


ඔහු දක්‍ෂ ලෙස වැඩකර ඔප්පු කළ නිසා

අවංක නායකත්වය නිසා

පැවරු හැම වැඩක්ම ඔහු අනිවාර්යෙන් කළ නිසා

තරුණ නායකත්වය නිසා

පාර්ලිමේන්තුව තුල අනිවාර්යවේ සිටිය යුතු නිසා

දක්ෂ කථිකත්වය නිසා

ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නිසා

ජාතිය හා රට ගැන හොද හැගීමක් තිබෙන නිසා

වෙනත්


Step 7

ඔබ මෙම අපේක්‍ෂකයින්ගෙන් ඔබගේ පළමු මන්නාපය දෙන්නේ කාටද ?


රනිල් වික්‍රමසිංහ

විමල් විරවංශ

සජිත් ප්‍රේමදාස

සරත් වීරසේකර

බන්දුල ගුණවර්ධන

රවී කරුණායක

විජේදාස රාජපක්‍ෂ

දිනේෂ් ගුණවර්ධන

උදය ගම්මම්පිල

සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත

දයා ගමගේ

වෙනත්


Step 8

ඔබගේ පළමු මනාපය ඔහුට දෙන්නේ ඇයි ?


ඔහුට රට ජාතිය ආගම ගැන හැගීමක් තියන නිසා

ඔහු සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නිසා

පාර්ලිමේන්තුවේ තුල සිටිය යුතු නිසා

දක්ෂ කථිකයෙක් නිසා

අනාගත දක්ෂ නායකුගේ ලක්‍ෂණ් පෙන්වන නිසා

මේ සියල්ලම තිබෙන නිසා

වෙනත්


Step 9

කොළඔ දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප අනුව 1, 2, 3, ලැබෙන්නේ කෞරුන්ටද ?


1 2 3
රනිල් වික්‍රමසිංහ
විමල් විරවංශ
සජිත් ප්‍රේමදාස
සරත් වීරසේකර
බන්දුල ගුණවර්ධන
රවී කරුණායක
විජේදාස රාජපක්‍ෂ
දිනේෂ් ගුණවර්ධන
උදය ගම්මම්පිල
සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත
දයා ගමගේ
වෙනත්

Step 10

පහත සදහන් පක්ෂ නායකයින් කොපමණ මනාප ගණනක් ලබා ගනීද ?


50,000 ට අඩු 50,000 - 100,000 දක්වා 100,000 - 200,000 දක්වා 200,000 - 300,000 දක්වා 300,000 ට වැඩි
රනිල් වික්‍රමසිංහ
විමල් විරවංශ
සජිත් ප්‍රේමදාස
දිනේෂ් ගුණවර්ධන
උදය ගම්මම්පිල
අනුර කුමාර දිසානායක
සරත් වීරසේකර

Step 11

කොළඔ දිස්ත්‍රික්කයේන් ඒ ඒ පක්‍ෂ ලබාගන්න ආසන ප්‍රමාණය කොපමණද ?


0-3 දක්වා 4-7 දක්වා 8-11 දක්වා 12-15 දක්වා 15 ට වැඩි
එක්සත් ජාතික පක්ෂය
පොදු ජන පෙරමුණ
සමගි ජන බල වේගය
ජාතික ජන බලවේගය